NOVI PAZAR– Arhitekta Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Kraljevu Rajko ?ubri? rekao je da je za Altun-alem džamiju u Novom Pazaru ve? ranije dato mišljenje o sre?ivanju i sanaciji vlage. “Od tada se niko nije pojavljivao, niti podnosio projekte”, rekao je ?ubri?. Direktorka Republi?kog zavoda za zaštitu spomenika kulture Vera Pavlovi?-Lon?arevi? je rekla da ?e tražiti obustavu radova na rekonstrukciji Altun-alem džamije. “Niko iz Zavoda nije dao nikakvu dozvolu da izvo?enje radova u ovom objektu”, rekla je Pavlovi?-Lon?arevi?.