„Borimo se za svaki pojedinačni slučaj iz ove kategorije, ali napominjem da na listu zaštićenih radnika saglasnost treba da da i kompanija Stelantis“, rekao je Djordjević.

On je naveo da broj radnika koji se izjasnio za odlazak na rad u Stelantisovoj fabrici u Slovačkoj i dalje zna samo kompanija Stelantis, u čijem sastavu posluje Fijat, te na današnjem sastanku sindikalci nisu dobili tu informaciju.

Djordjević očekuje da će krajem jula sindikat imati konačne podatke o broju radnika koji ostaju u fabrici kao i o zaštićenim kategorijama koje će po tom osnovu sačuvati radna mesta u FCA.

„Informisani smo da će kompanija 22. jula dati nalog za isplatu otpremnina i da će one ‘leći’ 25. jula na račune radnika koji su tehnološki višak“, naveo je Djordjević.

On očekuje da će novi sastanak u Predsedništvu Srbije biti održan krajem jula.