Taj sud je delimično usvojio žalbe okrivljenih na presudu Višeg suda u Novom Pazaru po kojoj je Drmanić bio osuđen na 22 meseca zatvora zbog pronevere i zloupotrebe službenog položaja, a Rastoder na 18 meseci zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja.

Pravne radnje koje je Drmanić počinio Apelacioni sud je kvalifikovao kao samo jedno krivično delo – zloupotreba službenog položaja, dok je obojici okrivljenih umanjio ranije izrečene kazne.

Osim toga, presudom je predviđeno i da Drmanić u roku od godinu dana od pravosnažnosti gradskoj upravi Novog Pazara sam vrati oko 5,2 miliona dinara, a solidarno sa Rastoderom još 9,3 miliona. Njih dvojica moraju i da zajedno u budžet Srbije uplate 3,4 miliona dinara.

Prema navodima optužnice, Drmanić se teretio da je od početka 2010. do 25. marta 2013. godine zadržao za sebe 5,2 miliona dinara, koji su mu bili povereni u službi.

On je novac dobijen na ime raznih taksi, za kupovinu obrazaca ili fotokopiranje dokumenata zadržavao za sebe i nije uplaćivao na žiro-račun grada.

Takođe, Drmanića i Rastodera su teretili da su od 25. marta 2013. godine do 17. juna 2015. godine zloupotrebom službenog položaja zajedno prisvojili oko 12,7 miliona dinara, 3,4 miliona iz budžeta Republike Srbije i preko 9,3 miliona dinara iz budžeta Novog Pazara.

U lokalnoj samoupravi su po pokretanju postupka, u junu 2015. godine, rekli da je unutrašnja kontrola otkrila da je Rastoder u martu 2013. godine usmeno naložio svim šefovima mesnih kancelarija da, suprotno zakonu i svim pravilima, novac od izdatih dokumenata ne uplaćuju na račun grada, već da ga u gotovini donose Drmaniću, koji je to trebalo, ali nije radio.

N. Kočović