U saopštenju se podseća da je pre 50 dana narodna poslanica Zeleno-levog kluba Biljana Đorđević, kao članica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, podnela predlog za organizaciju javnog slušanja na temu femicida.

“Sednica ovog Odbora, koji se i inače retko sastaje, nije zakazana od sredine aprila iako Narodna skupština već duže od mesec dana raspravlja o situaciji u zemlji i odgovornosti institucija nakon dva masakra u Ribnikaru i Malom Orašju i Duboni”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je svrha javnog slušanja da članovi Odbora, ali i drugi narodni poslanici, dobiju informacije, stručna mišljenja i komentare zainteresovanih građana koji se bave femicidom, o sprovođenju postojećih zakona ili potrebi da se pitanja koja su u nadležnosti tog skupštinskog tela urede na drugačiji način.

“Predložene teme za javno slušanje se tiču uspostavljanja nacionalnog kontrolnog mehanizma za praćenje i analizu femicida, utvrđivanja disciplinske odgovornosti profesionalaca, pre svega tužilaca i sudija koji svojim postupanjem ili nepostupanjem nisu sprečili da životi ubijenih žena i dece budu spašeni, kao ii pitanje femicida kao posebnog krivičnog dela”, ističe se u saopštenju.

Poslanica Biljana Đorđević je povodom toga izjavila da je, nakon femicida u Pirotu i Novom Sadu, gde preduzete mere institucija nisu spasile živote žena, neophodno da se razgovara o disciplinskoj odgovornosti profesionalaca.

“Najzad, činjenica je da se ubistvo žena u porodično-partnerskim odnosima često kvalifikuje kao lakše krivično delo i da se izriču blage kazne počiniocima, zbog čega je sramna i neznalačka ocena ministarke pravde Maje Popović, da je samo spominjanje femicida vid diskriminacije jer je svejedno da li je ubijen muškarac ili žena”, kazala je Đorđević.

Ona je istakla da za Zeleno-levi front Srbija protiv nasilja podrazumeva Srbiju u kojoj se brine o prevenciji femicida i pruža pomoć i podrška ženama žrtvama nasilja.