“Dok se većina evropskih gradova okreće javnom prevozu kao spasu od gradskih gužvi i vidu borbe protiv klimatskih promena, Gradska uprava grada Beograda, odnosno Privremeni organ, prepušta ga u ruke privatnih prevoznika. Osnovana je bojazan da će privatnici kada preuzmu većinu linija, početi da diktiraju Gradu uslove i povećati cenu prevoza po kilometru”, navodi se u saopštenju.

Koordinator saobraćaja u toj stranci, Zoran Bukvić, ocenio je da ciljevi privatnog prevoznika i Grada Beograda nisu isti, odnosno da je cilj prevoznika da preveze što više kilometara po što manjoj ceni, dok Grad ima strateški cilj da su putnici u javnom prevozu zadovoljni i da ne prelaze na privatne automobile.

“To generiše ogromne gužve i stvara finansijske gubitke za grad. Privatni prevoznik nije motivisan da podiže kvalitet svog voznog parka, dok je Gradu pored funkcionalnosti, važno da su korisnici zadovoljni i da se zadrže na tom vidu transporta”, naveo je Bukvić.

Ukoliko je strateško opredeljenje grada da zadrži sadašnji udeo putovanja javnim prevozom i da ga poveća, to je, prema njegovim rečima, moguće uraditi samo tako što će grad kontrolisati nabavku vozila i održavati kvalitet usluge na zadovoljavajućem nivou.

Zeleno-levi front je kao alternativu predložio strateško ulaganje u javni prevoz, povećanje njegovih kapaciteta i smanjenje troškova kroz kupovinu novih vozila na gas, izgradnju šinskih sistema i širenje tramvajske i trolejbuske mreže.

O toj temi se u posebnom saopštenju oglasio i direktor Centra za lokalnu samoupravu, nekadašnji gradski odbornik Nikola Jovanović, koji je ocenio da će na taj način biti formirani preduslovi da se veći broj linija gradskog prevoza oduzme Gradskom saobraćajnom preduzeću (GSP) i poveri privatnim prevoznicima.

Prema njegovim rečima, po prvi put će u gradskoj Odluci biti uvedene “posebne zone gradskog prevoza”, odnosno podelu na četiri zone od užeg gradskog jezgra, do šire zone grada.

“Ono što je indikativno i ukazuje na stvarne namere gradske vlasti jeste odredba po kojoj JKP GSP ‘Beograd’ obavlja linijski prevoz samo na linijama koje prolaze kroz zonu 1 – uže gradsko jezgro”, naveo je Jovanović.

Novom odlukom, kako je dodao, grad će omogućiti da Sekretarijat za javni prevoz oduzme od GSP-a linije na potezima od “100” do “700” i ustupi ih privatnicima kroz projekat javno-privatnog partnerstva.

GSP je, kako je dodao, trenutno angažovan na 39 linija tih poteza sa 36 zglobnih i 134 solo autobusa, dok ukupno ima 575 autobusa u javnom saobraćaju.

“Smanjenje broja vozila za čak 173 značilo bi pad učešća GSP-ovih autobusa na svega 402 autobusa, odnosno za čak 30 procenata. Takođe je značajan i podatak o sredstvima koje GSP prihoduje na osnovu prevoza putnika na ovim linijama, jer se radi o linijama sa prosečno većim pređenim kilometrima u odnosu na kraće gradske linije, pa bi pad prihoda javnog gradskog prevoznika bio za najmanje 40 procenata u odnosu na trenutno stanje”, naveo je on.

Jovanović je ocenio da je sve to uvod u “dalje sistemsko rasparčavanje GSP-a, stvaranje tehnoloških viškova zaposlenih, potpuni finansijski krah ovog važnog gradskog preduzeća i favorizovanje privatnih firmi koje bi na ovom poslu imale enorman profit na štetu javnog interesa”.