Kako je naveo u saopštenju, sva otvorena vitalna pitanja regiona treba treba rešavati istovremeno, a interes Srbije je da bude postignut sporazum o zajedničkoj odbrambenoj politici, koja bi bila potpuno harmonizovana sa spoljnom i bezbednosnom politikom EU.

“Na toj osnovi treba izgraditi Ekonomsku zajednicu Zapadnog Balkana, koja bi imala jasan plan za sticanje punopravnog članstva u Evropskoj uniji, sa preciznim rokovima”, dodao je Zelenović u saopštenju.

Kako je naveo, Srbija treba da traži održavanje međunarodne konferencije na kojoj bi učestvovali svi entiteti sa Zapadnog Balkana, EU, zemlje Kvinte i Hrvatska.

“Na temelju principa nemenjanja linija razgraničenja moguće je stvoriti jedinstven ekonomski prostor, koji bi svakom od 20-tak miliona građana stvorio dobru životnu perspektivu, omogućio priključenje novoj tehnološkoj revoluciji”, izjavio je Zelenović i ocenio da niko u regionu ne bi bio gubitnik ako bi se u tom svetlu tražili odgovori na sva važna pitanja.