On je na predstavljanje trećeg kandidata na prvim stranačkim predizborima – politikologa Dušana Markovića kazao da se Zajedno sprema za beogradske izbore.

Rekao je da je Marković jedan od kandidata na predizborima u Zajedno za gradonačelnika Beograda na prolećnim izborima.

“Tražimo prolećne izbore u Beogradu zato što je tako rečeno, obećano, dogovoreno i za njih se spremamo”, rekao je Zelenović.

Ocenio je da predsednik Srbije Aleksandar Vučić relativizacijom pitanja vanrednih beogradski izbora, “pokazuje strah” od njihovog održavanja.

Zelenović se saglasio sa kopredsednikom Zajedno Aleksandrom Jovanovićem Ćutom da je u Beogradu i dalje prisutan niz velikih problema.

Prema njegovim rečima, tu spada i nerešeno funkcionsanje javnog prevoza, aerozagadjenje, “urbanistička mafija”, odnošenje kabastog otpada.

Zelenović i Jovanović su izrazili zadovoljstvo što je treći kandidat na prvim stranačkim predizborima diplomirani politikolog Dušan Marković.

Podsetili su da su predstranački izbori organizovani kako bi gradjani, a ne stranka, odlučili koga žele da kandiduju za razne funkcije, te ukazali da se time otvara prostor za nove ljude u politici.

Naglasili su značaj stranačkih predizbora i za razvoj demokratiju u društvu u celini, te najavili da će sa tom praksom nastaviti i u sklopu priprema za naredne lokalne i republičke izbore.

Dušan Marković je kazao da ga je predložila grupa gradjana, te istakao da se zalaže za decentralizaciju Beograda.

Smatra da Grad treba da dobije još pet opština sa “stvarnim nadležnostima”, te ukazao da je evropski princip da se problemi gradjana rešavaju na lokalu.

Rekao je da je sada u Beogradu “sve centralizovano”, te da sve zavisi od centralnog nivoa odlučivanja i stranke na vlasti.

Dodao je da su načinom rukovodjenja posebno oštećeni gradjani u rubnim delovima Beograda.