PRIŠTINA – Kona?an stav Evropske Unije je da ?e 10. decembra biti završeni pregovori o statusu Kosova koje vodi me?unarodna pregovara?ka trojka Kontakt grupe i nisu predvi?ena odlaganja, piše u današnjem broju prištinski dnevnik "Zeri". List navodi da EU o?ekuje od svog predstavnika u me?unarodnoj pregovara?koj trojci Kontakt grupe Vofganga Išingera da, tokom narednih nedelja, u?ini sve što je mogu?e kako bi svedo?io da li je bilo mogu?e pregovorima Prištine i Beograda do?i do rešenja za Kosovo. "Kada bi Evropska Unija pokušavala tokom juna ili jula da donosi odluku o Kosovu, onda bi se desile velike podele unutar bloka" prenosi "Zeri" izjavu jednog neimenovanog zapadnog diplomate. List ocenjuje da su se stvari sada promenili "na bolje" i podse?a da ?e do 10.decembra biti održana još dva sastanka izme?u delegacija Beograda i Prištine. Prvi ?e biti održan 20.novembra u Briselu, dok drugi, prema listu, izgleda da ?e biti održan u Be?u i traja?e nekoliko dana. "Postoji šansa da ?e Trojka posetiti Prištinu i Beograd po?etkom decembra, kako bi informisala strane oko sadržine izveštaja pre nego što ga preda u Njujorku", piše "Zeri". Diplomatski izvori su rekli da su posle sastanka u Be?u ve? potunule ionako minimalne nade za postizanje konkretnih rezultata tokom 120 dana pregovora. Dnevnik navodi da i unutar Trojke odnosi nisu kao pre, zbog odbijanja Moskve za nastavak elaboracije predloga od 14 ta?aka, koji je predat delegacijama tokom sastanka u Briselu. "Me?unarodni pregovara?i tokom narednih dana i nedelja bi trebalo da prevazi?u svoje nesuglasice. U suprotnom, ako ne bude saradnje izme?u Zapada i Moskve onda ?e se pokazati da je dokumenat sa 14 ta?aka bio maksimum što je Trojka mogla da uradi", piše u današnjem broju prištinski dnevnik.