Ta kompanija je navela da je više puta jasno istakla da se proces otkupa zemljišta odvija uz dobrovoljni pristanak vlasnika parcela, po ceni koju utvrđuju licencirani sudski veštaci, uvećanoj za bonus od 100 odsto i 50.000 dinara po katastarskoj parceli.

„Upravo pod ovakvim, za vlasnike nepokretnosti povoljnijim uslovima, kompanija je zaključila ugovore sa 870 meštana koji su svojevoljno odlučili da kompaniji prodaju svoju imovinu“, navela je ta kineska kompanija.

Dodali su da su u prethodnom periodu poštovali i sve promene koje su usled opšteg rasta cena na tržištu uslovile i višestruko povećanje cena kvadrata zemljišta.

„U odnosu na 2017, cene kvadratnog metra zemljišta su, u zavisnosti od vrste, uvećane i do sedam puta, pa je tako recimo cena kvadratnog metra livade (4. do 8. klase) poskupela 659 odsto šume i njive (1. do 8. klase) 689 odsto, a pašnjaka (4. do 8. klase) skoro 700 odsto, odnosno sedmostruko je viša“, dodala je kompanija.

Kada je reč o građevinskim objektima, Zidjin je naveo da je umesto realne tržišne cene za parcele sa oronulim i zapuštenim zgradama isplaćivao takozvanu zamensku vrednost.

Objasnili su da su plaćali troškove izgradnje potpuno novih objekta na drugoj, zamenskoj lokaciji, u istoj kvadraturi, pokazujući time, kako su ukazali, „svakog trenutka spremnost za saradnju i želju da se interes lokalnog stanovništva maksimalno ispoštuje i zaštiti“.

„Usmerena na potrebe i pojedinaca i društva, kompanija sve vreme teži, da sa društvenom zajednicom izgradi kvalitetan odnos i saradnju, u cilju boljeg života svih njenih članova, a posebno lokalnog stanovništva“, navodi se u saopštenju.

Naveli su da ulaganjima u brojne infrastrukturne projekte, kao i u oblasti zdravstva, obrazovanja, nauke, kulture, sporta… „pokazuju inicijativu da se zajedničkim snagama stvaraju nove društvene vrednosti i stalno unapređuju uslovi života“.

„Kao ozbiljna, društveno odgovorna kompanija koja je u razvoj zajednice do danas uložila blizu 2,5 miliona dolara, Srbija Zidjin Majning i dalje će uvažavati potrebe svih članova lokalne zajednice, čiji smo, smatramo, ravnopravan deo, a pre svega dobronamerni partner i svesrdna podrška“, ističe se u saopštenju.