On je na konferenciji za novinare rekao da osuđuje svaku vrstu nasilja, naročito onih koji za epilog imaju ubistva.

“To je najdrastičnije kršenje svih ljudskih prava i u takvoj situaciji osuda je minimalna što se može iskazati. Očekujemo da počinilac bude priveden pravdi”, rekao je Žigmanov.

Žigmanov se osvrnuo i na pitanje srazmerne zastupljenosti Bošnjaka u institucijama lokalne i državne uprave, ocenivši da postoje izazovi sa kojima se pripadnici ove manjinske zajednice susreću.

“Postoje izazovi kada je u pitanju nesrazmerna zastupljenost Bošnjaka u policiji i sudstvu. Moramo zajedno nalaziti načine da bi se postupno i taj segment državne uprave otvorio, i da bi se Bošnjaci mogli u srazmernom procentu tamo zapošljavati”, naveo je Žigmanov.

Gradonačelnik Nihat Biševac rekao je da je Novi Pazar grad tolerancije i suživota između bošnjačke i srpske zajednice, ali da određeni izazovi postoje.

“Postoji nedovoljna zastupljenost, pre svega Bošnjaka u državnim institucijama; u policiji, sudstvu, a naročito u vatrogasnoj službi. Znamo da na zadnjem konkursu nije bio primljen nijedan Bošnjak. Gledamo da kroz institucije i međusobno uvažavanje u razgovoru sve te probleme rešimo”, kazao je Biševac.

Žigmanov je danas, u okviru posete Novom Pazaru, prisustvovao društvenom dijalogu na temu „Kako do rodno osetljivog jezika“, a najavljena je i poseta Bošnjačkom nacionalnom vijeću (BNV).

Komentari (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *