NOVI PAZAR– Rijaset Islamske zajednice Srbije, na ?ijem ?elu je Adem Zilki?, oštro je osudio pokušaj i pripremu atentata na glavnog muftiju Islamske zajednice u Srbiji Muamera Zukorli?a. Zukorli? je ranije izjavio da raspolaže pouzdanom informacijom da je "grupa ljudi tražila njegovu likvidaciju od jedne beogradske kriminalne grupe". "Osu?ujemo ovakva delovanja, ukoliko su zaista ta?na. Nije nam drago da se bilo kome preti, pa ni našem neistomišljeniku Muameru Zukorli?u. Mi ne znamo da li i ko njemu preti, ali znamo ko preti nama skoro svakog dana u poslednja dva meseca, a to su uglavnom Zukorli?evi ljudi", navodi se u saopštenju Rijaseta. Oni navode da pravo na slobodu življenja, kretanja, govora i mišljenja niko ne sme da uskrati bilo kome, jer to su "najve?i ideali savremenog društva kojima svi treba da težimo". "Uporište ovih ideala crpimo iz naše knjige Kur'ana u kojem je zapisano da onaj ko ubije jednog nevinog ?oveka kao da je ubio celi ljudski rod. Mi ne želimo primenu sile ili kako se to pravno kaže argumente sile, to je strano našem verskom u?enju, ve? želimo silu argumenata", navodi se u saopštenju. Rijaset u saopštenju navodi niz dešavanja prilikom kojih je njegovim predstavnicima, na ?elu sa reisom Zilki?em, pre?eno likvidacijom i raznim drugim pretnjama. "Možda neko bombasti?nim medijskim izjavama želi da skrene pažnju javnosti sa stvarnih problema koji tište i optere?uju Islamsku zajednicu i muslimane Srbije. Mi smatramo da Zukorli? takvim izjavama želi opravdati mnogobrojno li?no obezbe?enje o kome mu se prigovara godinama", navodi se u saopštenju. Zukorli? je ranije beogradskim medijima rekao da mu likvidacijom preti ista grupa ljudi koja je pre nekoliko meseci njegovo ubistvotražila od, kako je rekao, jedne nikši?ke kriminalne grupe. "?inimo sve da saznamo koja je to kriminalna grupa, ali se do takvih informacija vrlo teško dolazi", rekao je tada Zukorli?.