BEOGRAD– Novoizabrani vrhovni poglavar (reis ul ulema) Islamske zajednice Srbije Adem Zilki? primio je danas menšuru u Bajrakli džamiji u Beogradu, a nakon toga u poslanici povodom Ramazanskog Bajrama poru?io da "moli sve za red i mir u Sandžaku". Na sve?canosti u Bajrakli džamiji na odluke Vrhovnog sabora IZS o postavljenju Adema Zilki?a na mesto reis ul uleme i Hamdije Jusufspahi?a na mesto doživotnog, po?asnog reisa, podsetio je predsednik tog tela Miralem Hodži?. Dosadašnji vrhovni poglavar IZS Hamdija Jusufspahi? koji odlazi u penziju predao je Zilki?u menšuru i ?estitao mu na postavljenju. "Želim od sveg srca da ti predam ovu menšuru u kojoj je napisano ono što treba da vršiš, a molim Alaha da mi u selam upiše ovu dužnost koju sam obavljao 40 godina", kazao je Jusufspahi? u Bajrakli džamiji. U menšuri koja je potom pro?itana pored ostalog je navedeno da Vrhovni sabor IZS tim dokumentom ovlaš?uje Adema Zilki?a da u duhu Kurana, re?i božije, Šerijata i zakona zemlje Srbije, shodno Ustavu Islamske zajednice Srbije vrši sve obaveze reis ul uleme vode?i ra?una o svim muslimanima u Srbiji. "Zaklinjem se da ?u ?asno i odgovorno obnašati funkciju reis ul uleme IZS u skaldu sa Kuranom i Šerijatskim pravom te da ?u ?uvati jedinstvo IZS", naveo je Adem Zilki? izgovraju?i tekst zakletve pri stupanju na dužnost. Zilki? se posle polaganja zakletve okupljenima u Bajrakli džamiji obratio sa mesta u tom verskom objektu koje je namenjeno vrhovnom poglavari ISZ, nakon ?ega su mu na postavljenju ?estitali više od 50 imama koji su prisustvovali sve?anosti, rabin Isak Asijel i prisutni predstavnici diplomatskog kora. "Šaljemo poruku mira radi dobra i sre?e svakog ?oveka, a posebno se molimo za mir i red u Sandžaku", naglasio je Zilki? u poslanici povoodom ramazanskog Bajrama ?ijim je citanjem završena sve?anost u Bajrakli džamiji. On je u poslanici povodom Bajrama poru?io vernicima "da moramo smo?i snage da prevazi?emo trenutna mimoilaženja u mišljenjima i shvatanjima, ali i da je uveren da ?e ga vernici kojima je uputio poruku na tu temu poslušati. "Današnjim ?inom utemeljenim u Šerijatu upravo smo institucionalno zaokružili ku?u koja se zove IZS", kazao je Zilki?. Prema njegovim re?ima, ne?e biti revanšizma prema imamima koji nisu podržali njegov izbor, jer je, kako je naveo njegova dužnost da štiti i pravo svakog vernika i pravo svakog sveštenika koji obavlja dužnost u zajednici. Moramo i?i putem smirivanja i ne smemo napraviti ni jedan potez koji ?e produbiti postoje?e podele, rekao je Zilki? u poslanici vernicima povodom Bajrama. "Želim svim vernicima sre?an Bajram, ljubav, veselje i zadovoljstvo u njihovim domovima", poru?io je Zilki? u poslanici. Centralni skup povodom postavljenja reis ul uleme Zilki?a bi?e održan danas u 15 ?asova u centru Novog Pazara.