Lazović je kazao da se ZLF zalaže za izmene zakona koji regulišu rad izvršitelja “da bi se zaštitila prava ugroženih građana poput porodice Vuksanović”.

“Jedini dom dužnika mora biti zaštićena kategorija. Pored toga što sam zakonski okvir nije dobar, on se i ne poštuje, pa su ljudi koji su na meti izvršitelja često žrtve malverzacija i izvršiteljskih prevara. Izvršitelji su postali centar moći za sebe i otvoreno krše zakon bez ikakvih posledica, čemu ćemo stati na put”, kazao je Lazović a preneo ZLF.

Komentari (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *