ZLF je u saopštenju naveo da daje podršku osobama sa autizmom i njihovim porodicama: “Svesni smo nedostataka obrazovnog sistema, kao i sistema socijalne i zdravstvene zaštite, zbog čega smo tu za sve aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje pristupa obrazovanju, socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti”.

Kako je navedeno, mnogo je primera da Srbija nije spremna da deci sa autizmom u potpunosti omogući pristup obrazovanju.

“Ako bi se u obzir uzela samo slova na papiru, mogli bi da steknemo pogrešan utisak da su obrazovni sistem, sistem zdravstvene i socijalne zaštite prilagođeni deci sa autizmom”, kazala je narodna poslanica Marina Mijatović.

Ipak, kako je navela, “jasno je da najveći problemi postoje u pogledu edukacije nastavnika za rad sa decom sa autizmom i u nedostatku kapaciteta obrazovnih ustanova u broju defektologa, pedagoga, pedagoških asistenata, odnosno ličnih pratilaca učenika i drugih stručnih saradnika”.

U saopštenju piše da Srbija ima obavezu da svakom detetu sa autizmom obezbedi uslove i standarde za pružanje usluga socijalne zaštite što podrazumeva i angažovanje ličnog pratioca.

ZLF je saopštio i da će kroz svoje programe za bolje obrazovanje, unapređenje socijalne i zdravstvene zaštite uticati da se dostigne potrebni nivo individualizacije programa za decu sa autizmom, te da će jedan od prvih koraka biti formiranje registra na nacionalnom nivou.

Lokalne samouprave, škole, centri za socijalni rad, zdravstvene ustanove moraju biti uključene u obezbeđivanju potrebnog kvaliteta života dece sa autizmom – piše u saopštenju.