Otvarajući trodnevni EU Forum civilnog društva na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, Žofre je rekao da je “vibrantnije i jače civilno društvo ključ za evrointegraciju” i da zbog toga Unija ulaže veliki novac u osnaživanje tog sektora.

Žofre je kazao i da je na Zapadnom Balkanu i u Turskoj potrebno raditi na jačanju poverenja građana u institucije i na stvaranju okruženja u kojem će civilno društvo moći da napreduje.

Državni sekretar u ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Srbije Ivan Bošnjak rekao je na otvaranju Foruma da je osnaživanje civilnog društva “ključni proces u zemljama koje žele da postanu deo EU”.{image2}

“Razumljivo je da je saradnja države i civilnog društva ključni procesa evrointegracija. To je određeno u klasteru 1, a Evropska komisija svake godine meri koliki napredak je država postigla”, kazao je Bošnjak i dodao da država treba da ima otvoren dijalog sa civilnim društvom o svim temama.

Predsednica Evropske asocijacije za lokalnu demokratiju Nataša Vučković, nekadašnja poslanica skupštine Srbije, istakla je značaj Foruma, navodeći da povezuje civilni sektor sa institucijama EU. {image3}

EU Forum civilnog društva na Zapadnom Balkanu i u Turskoj organizuje projekat “EU Tasko 3” (EU TACSO 3), u ime Evropske komisije i Generalnog direktorata za susedstvo i pregovore o proširenju (DG NEAR), kao najznačajniiji događaj u regionu u oblasti civilnog društva.

Sa više od 150 učesnika, među kojima su zvaničnici EU, predstavnici civilnog društva, državnih institucija i međunarodnih organizacija, Forum služi kao ključna platforma za razmenu uvida i razvoj strategija za podsticanje rasta civilnog društva u regionu.{image4}

Ovogodišnji Forum se fokusira na mogućnosti koje pruža Novi plan rasta EU za Zapadni Balkan, vredan šest milijardi evra, i na ulogu civilnog društva u Instrumentu za reformu i rast.

Projekat tehničke pomoći organizacijama civilnog društva (TACSO), finansiran od EU, je inicijativa koja jača kapacitete i ulogu organizacija civilnog društva u demokratskim procesima na Zapadnom Balkanu i Turskoj.

Komentari (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *