„Sada je trenutak da se razmatraju sve važne reforme koje predstoje i u kojima Narodna skupština igra važnu ulogu. Jedna od njih odnosi se na ustavne reforme koje treba da u obzir uzmu i preporuke Venecijanske komisije, a koje se odnose na jačanje nezavisnosti pravosudja. Druga važna reforma odnosi se na reformu izbornog procesa i u tom pogledu sve preporuke i mere koje su utvrdjene u okviru medjustranačkog dijaloga kao i preporuke OEBS-ove ODIHR kancelarije treba da se pretoče u zakon kako bismo imali inkluzivan i participativan izborni proces“, rekao je Žofre novinarima u Skupštini nakon sednice Odbora za evropske integracije.
Elvira Kovač je saopštila da su članovi Odbora nakon „sadržajne rasprave“ odlučili da formulišu zaključke i upute u skupštinsku proceduru za najranije 15 dana.

„Želimo da damo svoj maksimalan doprinos kako bi se odmrznuo proces i zaista prihvatile preporuke da krajem godine dodje do otvaranja jednog ili u najboljem slučaju dva klastera“, rekla je ona. //