„Ustav Republike Srbije koji zabranjuje ropstvo i položaj sličnom ropstvu, trgovinu ljudima i prinudni rad, još jednom je pregažen. Oko 500 radnika iz Vijetnama, koji se trenutno nalaze u Zrenjaninu, živi i radi u uslovima koji su nedostojni svakog živog bića“, naveli su ZZS i AKCIJA.

Kako su naglasili, „nedopustivo je da u 21. veku u Srbiji radnici žive u betonskim barakama u kojima su uslovi gori nego u zatvorskim ćelijama, bez osnovnih uslova za život i da im se oduzimaju pasoši i pravo da se slobodno kreću“.

„Koji je to i čiji ekonomski interes Srbije koji može opravdati ovako brutalno kršenje ljudskih prava i naših domaćih zakona? Moramo stati na put investicijama koje ne samo zagadjuju našu životnu sredinu već na svirep način ugrožavaju slobodu i život ljudi“, poručili su ZZS i AKCIJA.

//