U izjavi agenciji Beta, Radić je rekao da kupovina 14 lako oklopljenih vozila Vuran iz Turske za BSK služi kao dokaz da u Prištini postoji scenario jačanja tih snaga.

“Te snage se sastoje od tri laka pešadijska bataljona, koji će imati i lako oklopljena vozila… Niti Kosovo ima sredstva za neki jači oklop niti postoji spremnost da za tako nešto dobiju podršku spolja, ali ovako se stvara slika imaju neki oklop. To je više simbolična poruka”, rekao je on.

Mediji su ranije javili da će Kosovo radi modernizacije BSK od Turske kupiti 14 vojnih vozila BMC Vuran 4×4. Reč je o višenamenskim vojnim vozilima s kapacitetom za transport devet ljudi, oklopnom zaštitom i solidnom pokretljivošću.

Radić je podsetio da je Kosovo ranije već nabavilo i lako oklopljena vozila iz Turske i SAD ali da se postavlja pitanje šta je namena tih vozila i gde bi ona mogla da budu upotrebljena, s obzirom da se radi o vozilima pravljenim na osnovu iskustava iz ratova u Iraku i Avganistanu, odnosno o transporterima koji služe da se posada zaštiti od zasednih dejstava, mina i lakog pešadijskog naoružanja.

“Oni ga uzimaju jer žele da stvore utisak da su u oklopu, ali ta vozila ne mogu da se koriste za neki ozbiljniji scenario. Njihova namena je loša poruka za Srbe na Kosovu jer upravo mogu da budu upotrebljena u sredinama sa srpskom većinom i da odgovore na izazove sa kojima bi BSK mogla tamo da suoči”, rekao je Radić.

On je rekao da iza svega postoji i politička poruka Turske, koja se pojavljuje kao prodavac ali i donator naoružanja ne samo na Kosovu, nego i u nekim državama regiona.

Odgovarajući na pitanje da li to sada ugrožava dominaciju Vojske Srbije, Radić je rekao da je prednost VS tako ubedljiva da o tome ne može biti govora, ali da o tome ne treba ni razmišljati jer je Srbija Kumanovskim sporazumom predala Kosovo na upravljanje medjunarodnim snagama, koje sada čine isključivo NATO, pa bi svaki eventualni sukob podrazumevao i sukob sa Severnoatlantskom alijansom, što nije realno.