Bilbord sa pamučnim plućima nalazi se u Ulici Stefana Nemanje, a postavljen je u sklopu šire kampanje koju sprovodi organizacija “Kreni promeni” sa ciljem da se ukaže na problem zagađenog vazduha.

Prema podacima portala xEco Nacionalne ekološke asocijacije (NEA) vazduh u Novom Pazaru, računajući prisustvo PM čestica, bio je među najzagađenijim u Srbiji u prošloj godini, a takav trend nastavljen je i u ovoj.

U devet od prvih 10 dana 2022. godine, prisustvo PM10 čestica u vazduhu Novog Pazara bilo je višestruko iznad dozvoljenih vrednosti, što je zabeleženo još samo u Kosjeriću.

Srednja granična vrednost ovih čestica u vazduhu je 40 mikrograma po kubnom metru, dok je od početka godine u Novom Pazaru 97,5. Na drugom mestu je Valjevo sa nešto ispod 90 mikrograma po kubnom metru vazduha.

Novi Pazar je na prvom mestu i po zagađenju vazduha PM2,5 česticama. Prosečno se beleži 95,2 mikrograma ovih čestica u kubiku vazduha u Novom Pazaru, dok je dozvoljena vrednost 25, gotovo četiri puta manje.

Na drugom mestu je Valjevo sa oko 70 mikrograma PM2,5 čestica po kubnom metru.

“Pamučna pluća” postavljena su 4. januara i na toj lokaciji bi trebalo da ostanu mesec dana.