Ona je za N1 televiziju rekla da je glavni razlog zagađenja ove reke industrijalizacija Novog Pazara i brojne male i velike fabrike koje svoje otpadne vode prosipaju u nju.

“Ona je na svom izvorištu izuzetno čista i pripada drugoj kategoriji kvaliteta voda. Dok dođe do Novog Pazara, tu je peta kategorija čistoće vode. Najveći problem stvaraju amonijum nitrati, fekalije, crevne enterokoke, tako da ova voda nije pogodna čak ni za navodnjavanje”, rekla je Karanović.

Dodala je da reku zagađuju i domaćinstva zbog čega stanovništvo treba, ne samo kažnjavati, već i edukovati i obezbediti im mesto za odlaganje otpada.

Rekla je i da se Raška može obnoviti, ali da je potrebno da se u nju ne ulivaju kanalizacija i druge otpadne vode, a da se u slučaju da izostane svest stanovništva, treba osloniti na institucije koje će o tome brinuti.

Komentari (1)

  1. budovac says:

    Najprljavija i najzagađenija je reka u Srbiji, uliva se u Ibar, tako da i njega “oplemenjuje”… Nekada se kupalo u njoj, imalo je rakova, ribe u izobilju, a sada…?!?! Jedno veliko, NIŠTA…!!!

    0
    0

Comments are closed.