Karišik je master ekonomije, radio je u Odeljenju za budžet i finansije u Gradskoj upravi, čiji je bio i rukovodilac, dok je ranije bio zaposlen u filijalama nekoliko banaka u Novom Pazaru.

On će Biševcu pomagati u oblastima infrastrukture, poljoprivrede i vodoprivrede.

Slavković je pravnik i njegov resor u kabinetu gradonačelnika biće prerađivačka industrija, trgovina, građevinarstvo i saobraćaj.

Od 2015. je bio na čelu Odeljenja za opštu upravu, a ranije je u sistemu lokalne samouprave radio na poslovima besplatne pravne pomoći i Gradskom javnom pravobranilaštvu.

Ove pozicije bile su upražnjene od 14. februara kada je Biševac, postupajući po nalogu Upravnog inspektorata Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, smenio Hasanovića i Kulundžića, jer je utvrđeno da ih je nezakonito postavio za pomoćnike.

Pomoćnike postavlja i razrešava sam gradonačelnik, a njihove obaveze, na osnovu Statuta, su da “pokreću inicijative, predlažu projekte i daju mišljenja u vezi sa pitanjima od značaja za razvoj Grada i to u oblastima za koje su postavljeni”.

Pomoćnici Biševca su i master ekonomista Ervin Čašić, nadležan za energetiku i zaštitu životne sredine, pravnik Ensar Škrijelj koji gradonačelnika savetuje u vezi sa obnovljivim izvorima energije i koordinacijom rada javnih preduzeća, dok je sociolog Tarik Rupić zadužen za međunarodnu saradnju.