Ovaj nacionalni organ je u oktobru prošle godine tražio od Ministarstva da povuče ovaj udžbenik gramatike srpskog jezika, jer se u njemu negira maternji jezik Bošnjaka, te da će tim povodom tražiti reakciju relevantnih domaćih i međunarodnih faktora.

Oni su naveli da se u tekstu iz udžbenika „S reči na dela“ „osmišljeno umeće naučno netačna, krajnje apsurdna i uvredljiva teza kako je bosanski jezik samo jedan od naziva srpskog jezika“.

Poverenica je preporučila Ministarstvu da preduzme mere iz svoje nadležnosti propisane Zakonom o udžbenicima i Pravilnikom o načinu i postupku davanja stručne ocene i stručnog mišljenja o kvalitetu rukopisa udžbenika i nastavnih materijala u cilju izmene sadržaja koji negira bosanski jezik.

„Ministarstvo treba da postupi po ovoj preporuci u narednih 30 dana, a žalba nije moguća.Podsjećamo da ratifikovanjem Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima prepoznat je bosanski jezik kao manjinski jezik“, navedeno je saopštenju BNV.

Sredinom januara ove godine i zaštitnik građana je objavio Mišljenje da je Ministarstvo prosvete odobravanjem spornog udžbenika povredilo prava nacionalnih manjina u Srbiji.

Bošnjacima su priznata su prava koja su Ustavom Republike Srbije i zakonom zagarantovana pripadnicima nacionalnih manjina, među kojima je i pravo na upotrebu maternjeg jezika i pisma, školovanje na maternjem jeziku, pravo na negovanje kulture i tradicije, objavljivanje zakona i javno obaveštavanje na jeziku nacionalne manjine.