Medju takvim projektima, po rečima predsednika PКS, izdvaja se BIO4 Кampus za bioinformatiku, biotehnologiju, biodiverzitet i biomedicinu.

“BIO4 kampus predstavlja nacionalni projekat izgradnje jedinstvenog kompleksa u okviru kojeg će se okupiti stručnjaci, znanje i infrastruktura vezani za oblasti biomedicine, biotehnologije, bioinformatike i biodiverziteta. Ideja vodilja jeste da Srbija bude prepoznatljiva tačka na globalnoj mapi istraživanja i razvoja u ovim oblastima”, rekla je direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Srbije Jelena Begović.

Ona je istakla da će BIO4 postati mesto susreta i komunikacije, gde velike biofarmaceutske i biotehnološke kompanije mogu da uspostave saradnju sa naučnicima različitog profila, kliničarima, startap kompanijama, preduzetnicima i razvijaju proizvode koji će živote svih nas učiniti boljim i kvalitetnijim.

“Cilj je da se napravi prvi most i zajednička saradnja sa BINA institutom koji predstavlja dobar primer multidisciplinarnosti, jer kroz ovakvo povezivanje možemo očekivati i brz razvoj i napredak našeg BIO4 kampusa”, istakla je Begović.

Kako je navedeno, BINA (https://nano.biu.ac.il/) se može pohvaliti 71-om najsavremenijom laboratorijom, kao i drugim centrima za istraživanje i razvoj.

Školuje stručnjake u oblasti nanonauke i robotike, biotehnologije, saradjuje sa akademskom zajednicom ne samo u Izraelu već širom sveta, kao i velikim multinacionalnim kompanijama.

Direktor BINA Dror Fixler uveren je da ovaj institut ima predloge i rešenja koja mogu biti razvijana u saradnji sa srpskom akademskom i poslosvom zajednicom i primenljiva u privredi, medicini, farmaciji, IT.

U okviru posete Bar-Ilan Smart sitiju (https://biu-smart-city.com/) Čadež je razgovarao o primeni inovativnih rešenja u razvoju IT infrastrukture, logistike.

Ovaj naučno-istraživački centar pruža i vrhunska digitalna i inovativna rešenja za preduzetnike, mala i srednja preduzeća u pogledu izvora finansiranja, umrežavanja, primene digitalnih tehnologijaje u saopštenju.

Predsednik PКS predstavio je domaću IoT (Internet of Things) platformu LoRa koja omogućava povezivanje i međusobnu komunikaciju velikog broja najrazličitijih uređaja kroz sistem senzora, upravljanje na daljinu, efikasno prikupljanje podataka i kreiranje najrazličitijih smart poslovnih rešenja, kako za kompanije, tako i za lokalne zajednice.

LoRa sistem primenjuje se u Beogradu, a veoma je važan za kompanije koje se bave logistikom.

Čadež je posetio i kompaniju Eltel Technologistic koja je globalni lider u primeni inovacija u medicini, posebno u oblasti optičkih i ortopedskih pomagala, saopštila je PKS.

//