Pomoć se može uplatiti na namenski račun NLB Кomercijalne banke AD Beograd: 205-32824-71 i poziv na broj: 6046-355 0000.

“Prema prvim procenama Svetske zdravstvene organizacije, posledicama zemljotresa biće ugroženo više od 23 miliona ljudi u obe zemlje. Sredstva koja građani Srbije uplate na račun biće korišćena prema najprioritetnijim potrebama ugroženog stanovništva. Prikupljenu pomoć, Crveni krst Srbije uplatiće na namenski račun hitnog apela Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca”, navodi se u saopštenju CKS.

Prema poslednjim podacima, zemljotres koji je 6. februara pogodio Tursku i Siriju do sada je odneo više od 4.300 života, a procenjuje se da će taj broj u narednim danima biti još veći.