On je za radio Sto plus rekao da je telefonom poslednjih dana popisan neznatan broj građana, i da je reč uglavnom o ljudima iz inostranstva.

„Bilo je i građana koji nisu uspeli da se popišu tokom terenskog popisivanja, ali su se na brojeve telefona našeg call centra najviše javljali ljudi koji su došli iz inostranstva. Nema naznaka da će se popis više produžavati“, dodao je Divanefendić.

U Novom Pazaru je do kraja oktobra bilo popisano više od 106 hiljada stanovnika, u Tutinu 35.736, a u Sjenici 27.603.

Na popisu 2011. godine Novi Pazar je imao 100.410 stanovnika, Tutin 31.155, a Sjenica 26.392 stanovnika.

Prvi preliminarni rezultati popisa, koji je počeo 1. oktobra, očekuju se krajem novembra, a konačni podaci biće objavljivani sukcesivno od aprila 2023. do jula 2024. godine.