Govoreći o Boao forumu za Aziju, Malović je 10. aprila u izjavi za CMG istakao da je posredi jedan od najvažnijih ekonomskih foruma na planeti, zato što trasira međunarodnu ekonomsku saradnju u najdinamičnije rastućem regionu sveta, sa pozitivnim reperkusijama i na globalni rast, ali i zato što se jedini, bavi sveobuhvatnom analizom razvoja privreda i društava, a ne samo potrebama ekonomske elite.

“Ove godine, kao i ranijih, mogli smo čuti sa koliko pažnje i pijeteta Kina obraća pažnju i na privredu jedne Indije, koja takođe veoma brzo raste, na privrede ASEAN-a, na kraju krajeva i na Rusku Federaciju, koja, iako u režimu ratne privrede, efektivno i dalje predstavlja važan beočug svetske privrede i na koju se, tako očito, u ekonomskom smislu sve više gleda kao na azijsku zemlju. Međutim, kineska tržišna ruka ostaje ispružena svima, osobito Evropskoj uniji, ali i SAD”, istakao je Malović.

Govoreći o jubileju, odnosno desetogodišnjici otkako je predsednik Si Đinping obnarodovao inicijativu Pojas i put, Malović je istakao da je Kina pre desetak godina kapitalizovala svoj poluvekovni napor da se transformiše u tehnološku i finansijsku velesilu.

“Kina ubrzano menja nabolje ekonomsku konfiguraciju sveta, insistirajući na poštovanju međunarodnog prava, obostrano korisnoj saradnji i ravnopravnosti u međunarodnim ekonomskim odnosima. Taj kineski doprinos je jedini kvalitativni pomak u 21. veku, kada su geopolitički i međunarodni ekonomski odnosi u pitanju. Ne vidim alternativu tome, odnosno smatram da bi ostali činioci svetske privrede kineski primer trebalo da slede”, istakao je Malović.

Govoreći o odnosima Srbije i Kine, Malović je istakao da je pre samo nekoliko godina srpski izvoz u Kinu bio na nivou statističke greške, a da sada iznosi približno milijardu dolara. Ukazao je i da je posle Evropske unije Kina najvažniji ulagač u Srbiju.

“Za oko 12 godina, Kina je uložila približno 11 milijardi dolara u našu zemlju. Od toga su, doduše, oko 8 milijardi infrastrukturni krediti, a nešto preko 3 milijarde su ulaganja u železare, fabrike i druge projekte”, istakao je Malović.

Napomenuo je da Srbija nema puno razloga da bude zadovoljna strukturom svog izvoza u Kinu koji čine izvoz Ziđinovog bakra, srebra, proizvoda od rafinisanog bakra i nešto drvne građe, te da bi Srbija trebalo da na toj strukturi poradi ulažući zajedno sa Kinom u industrije sa visokom novododatom vrednošću.

Po rečima Malovića, Srbija bi sa Kinom trebalo da ulaže u zaštitu životne sredine i zelenu ekonomiju.

“Jasno je da Srbija nema dovoljno vetroparkova, ni solarnih izvora energije, ali ono što nas nauka uči jeste da je autput tih energetskih izvora upitno mali u odnosu na energetske potrebe. Razgovor između naše dve zemlje o izgradnji još jedne hidroelektrane na Dunavu jeste potencijalno plodna tema”, istakao je Malović.