Prema preliminarnom spisku upisa koji je objavilo Ministarstvo prosvete najviše učenika ove godine upisaće Ekonomsko trgovinska škola u kojoj će mesta biti za 330 učenika, a slede Gimnazija koja će upisati 310 i Tehnička koja će primiti 300 svršenih osnovaca.

Škola za dizajn tekstila i kože upisaće 242 učenika, Ugostiteljsko turistička 180, dok će najmanje učenika ove godine biti raspoređeno u Medicinskoj školi u kojoj ima mesta za 150 đaka.

Svršeni osnovci će 21. 22. i 23.juna, pre upisa u srednje škole polagati završni ispit, odnosno testove iz maternjeg jezika i matematike.

Ovo je prva generacija učenika koja će umesto kombinovanog testa, kao treći test polagati jedan od pet predmeta po izboru.

U Novom Pazaru je najveći broj učenika osmog razreda izabralo da polaže biologiju i geografiju, dok se manji procenat đaka odlučio za istoriju, hemiju i fiziku.