Drugi konkurs je otvoren posle odbijanja više medija je da prihvate sredstva dodeljena na prvom konkursu Gradske uprave za sufinansiranje medijskih projekata.

Na taj konkurs se prijavilo 20 medija, organizacija i udruženja građana, od kojih 11 nije zadovoljilo kriterijume za podršku.

Prema predlogu komisije (Mileva Malešić (NUNS), Edib Honić (UNS) i samostalno prijavljeni Vojkan Ristić), sa 1,5 miliona dinara biće finansiran projekat Sandžak televizije, projekti Sto plus i portala Free media biće sufinansirani sa 1,1 milion, a portala A1tv sa milion dinara.

Komisija je predložila sufinansiranje i portala Takt info (500.000 dinara), kao i preduzetnika Džemila Islamovića (400.000 dinara), koji se bavi proizvodnjom kinematografskih i audio-vizuelnih proizvoda.

Kako se navodi na sajtu lokalne samouprave, projekti TV Connect televizije i Udruženja građana Play on bi mogli biti podržani sa po 300.000 dinara.

Konačnu odluku o predlogu komisije doneće Gradsko veće i gradonačelnik Novog Pazara.

Komentari (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *