U prvom upisnom krugu popunjena su sva mesta na studijskim programima arhitekture, poslovne informatike, psihologije, engleskog jezika, građevinarstva, farmacije, rehabilitacije, sporta i fizičkog vaspitanja i vaspitača u predškolskim ustanovama.

Od 186 nepopunjenih mesta 148 su budžetska, a najviše slobodnih je na Departamanu tehničko-tehnoloških nauka (110). Slobodnih mesta ima i na Departmanu za prirodno-matematičke nauke (69) i studijskom programu zdravstvena nega (sedam).

Za preostala slobodna mesta na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru kandidati će se prijavljivati po konkursu, u septembarskom upisnom roku.