Zainteresovani za taj posao su turska kompanija “Tašjapi” čija je ponuda 2.648.867.135,71 dinara bez poreza na dodatnu vrednost, odnosno, oko 22,4 miliona evra i “Novi Pazar put” koji je dostavio ponudu od 1.966.074.337,87 dinara, odnosno, blizu 16,7 miliona evra.

“Postupak evaluacije ponuda je u toku, u skladu sa procedurom koju propisuju međunarodne finansijske institucije, a po završenom postupku doneta odluka će biti javno dostupna”, saopštili su nam iz “Puteva Srbije”.

Radovi na rekonstrukciji ovog putnog pravca dužine 17,9 kilometara trebalo bi da traju 16 meseci, a obuhvatiće uklanjanje i rušenje oštećenih konstrukcija, ivičnjaka i kolovoza, pripremu podloge i nanošenje novih slojeva asfalta, uz uklanjanje telekomunikacionih i optičkih instalacija.

Od izvođača se očekuje i da izvrši rekonstrukciju mostova, sistema za odvodnjavanje, postavi bankine, LED rasvetu, nove saobraćajne znakove, izgradi potporne zidove, ali i sve druge radove propisane glavnim projektom.

Radovi će biti finansirani iz kredita Evropske investicione banke i budžeta Republike Srbije.

Komentari (1)

  1. Neko says:

    Ne znam kako izgleda projekat rekonstrukcije ali bi bilo dobro uz put napraviti i biciklističku stazu.Značilo bi puno .

    1
    0

Comments are closed.