Predsednik Izvršnog odbora Erste banke Slavko Carić je rekao da je zadovoljan što će ta banka moći da ponudi malim i srednjim preduzećima, ključnim pokretačima srpske privrede, finansiranje pod povoljnim uslovima i na taj način im pomoći da da prevazidju trenutne izazove i nastave da razvijaju svoje poslovanje.

EBRD je vodeći institucionalni investitor u Srbiji gde je uložila više od 6,8 milijardi evra u 293 projekta. Fokus banke u Srbiji je na razvoju privatnog sektora, unapredjenju javnih komunalnih usluga i olakšavanju prelaska zemlje na zelenu ekonomiju.

  //