U saopštenju, koje su potpisali Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, Fond za humanitarno pravo, Žene u crnom i Inicijativa mladih za ljudska prava, je navedeno da posle više od tri decenije, porodice žrtava i dalje čekaju na pravdu pred pravosuđem Srbije, tragaju za posmrtnim ostacima svojih najbližih i ne uspevaju da ostvare status civilnih žrtava rata.

“Najstarija žrtva je imala 59, a najmlađa samo 16 godina. Do danas su pronađeni posmrtni ostaci samo četiri žrtve”, precizirano je u saopštenju.

Porodicama žrtava, većinom državljanima Srbije, ne priznaje se status civilnih žrtava rata u Srbiji, koji bi im omogućio priznanje patnji koje su pretrpeli i skromnu materijalnu podršku, a razlog tome su, kako je objašnjeno “diskriminatorne odredbe Zakona o boračko-invalidskoj zaštiti na koje dugi niz godina ukazuju žrtve i njihova udruženja, FHP i druge nevladine organizacije”.

Za zločin u Štrpcima pred sudovima u regionu pravnosnažno je osuđeno 10 lica, dok je postupak koji je od 2019. vođen pred Višim sudom u Beogradu protiv prvobitnih petoro (a potom, nakon smrti Ljubiše Vasiljevića 2021. godine, četvoro) optuženih vraćen na početak prošlogodišnjom odlukom Apelacionog suda u Beogradu.

Postupak je u januaru počeo iznova, a optuženi Jovan Lipovac preminuo je ovog meseca.

Nijedan postupak nije vođen protiv predstavnika vojske, policije i civilne vlasti u Srbiji koji nisu sprečili otmicu civila iz voza, iako su bili obavešteni o planiranoj akciji.