Ispitivanje bi trebalo da obuhvati mikrobiološku i fizičko-hemijsku analizu vode, od opštih parametara, kiseoničkog režima, sadržaja nutritijenata i saliniteta do sadržaja teških metala i organskih supstanci.

Analizom će biti obuhvaćena voda iz Jošanice (kod Kruševačkog mosta i pre uliva u Rašku kod pijace), Trnavice (kod Stambol džamije), Deževske (kod Petrove crkve i kod mosta u Mitrovoj reci), Ljudske (na ulivu u Rašku kod restorana “Saz”), kao i Raške i to na vodozahvatu, pre uliva u grad, kod hotela Vrbak i kod ušća Tušimske reke.

Rezultati prošlogodišnjeg ispitivanja kvaliteta površinskih voda u rekama Novog Pazara pokazali su da je ona četvrte ili pete kategorije, što se može porediti sa kanalizacijom.