Pod zakup se nude dve apoteke u Ulici 28. novembra (od 74 i oko 150 kvadrata), apoteka u sklopu Dečijeg dispanzera u Ulici Stane Bačanin površine oko 198 kvadrata i apoteka u sklopu Doma zdravlja u Ulici generala Živkovića površine blizu 170 kvadratnih metara.

Prostorije Apotekarske ustanove biće date pod zakup za obavljanje apotekarske delatnosti na period od 15 godina, ali će se na svakih pet godina vršiti revizija ugovora u delu visine zakupa.

Kao najniži početni iznos zakupnine navedeno je 7.309,32 evra u protivdinarskoj vrednosti, a zakupac je dužan da zakupninu za prve tri godine isplati odjednom.

Zakupac je u obavezi da zasnuje radni odnos na neodređeno vreme sa 22 radnika trenutno zaposlena u Apotekarskoj ustanovi i to sa pet magistara farmacije, 14 farmaceutskih tehničara i tri administrativna radnika.

Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna lica koja se bave apotekarskom delatnošću, koja su u poslednje tri godine ostvarila prihod veći od 120 miliona dinara, imaju najmanje 100 zaposlenih osoba i apoteke na najmanje 15 lokacija u Srbiji.

Oglas je otvoren do 6. februara, a javno otvaranje pristiglih ponuda održaće se tri dana kasnije.

Radnice Apotekarske ustanove, koja je izdvojena iz novopazarskog Doma zdravlja pre dve godine, obratile su se krajem septembra javnosti tvrdeći da će zbog loše finansijske situacije i kašnjenja sedam zarada podneti tužbe.

One su optužile rukovodstvo za loš rad i organizaciju, zbog čega su im apoteke poluprazne, a promet slab.

Direktorka te ustanove Sanela Prenča odbacila je njihove optužbe, navodeći da, bez pomoći lokalne samouprave, apoteke mogu samo da zarade jedan od neophodna tri miliona za plate svakog meseca.

Ona je tada, kao jedno od rešenja za izlazak iz finansijske krize, najavljivala javno-privatno partnerstvo.