Tenderom je predviđeno da u narednih godinu dana šest službenih automobila natoči maksimalno po 5.000 litara aditiviranog dizela, a tri vozila po 4.000 litara običnog, evro dizela.

Takođe, precizirano je da se u jedan automobil može sipati 3.000 litara benzina, u dva po 2.000, u jedan 1.500, odnosno, 1.200 litara, u pet vozila po 1.000, a jednom 400 litara te vrste goriva.

Za četiri automobila, koji kao pogonsko gorivo koriste tečni naftni gas, predviđeno je po 200 litara plina.

Ugovorom je precizirano da lokalna samouprava može finansijska sredstva namenjena za nabavku goriva potrošiti pre isteka roka, a prodavac nema pravo da zahteva da se sav novac utroši.

Potrošnjom predviđenog novca ili kupovinom predviđenih količina goriva, ugovor će se smatrati automatski raskinutim.

Pravo prijave imaju kompanije koje imaju jednu benzinsku pumpu udaljenu najviše tri kilometra od zgrade Gradske uprave, odnosno, po jednu stanicu na auto-putu Beograd – Novi Sad i magistralnim putevima Novi Pazar – Užice i Novi Pazar – Kruševac.

Komentari (1)

  1. aki says:

    Da se voze direktori u Skodama i vikendom i van radnog vremena.

    0
    0

Comments are closed.