Odlučila sam danas da napišem nekoliko rečenica o Novopazarki Halimi Mahmutović, ženi koja je bila tema jedne naše vesti i u drugi plan potisnula čak i partije u predizbornoj kampanji.

Nije toliko bitan podatak, ali je u sagledavanju teme potrebno pomenuti, da se zbog te vesti naljutio direktor novopazarske Službe za katastar nepokretnosti Dušimir Milanović, te se time samupisao u poduži spisak fukcionera koji se „ljute na naš radio“.

Elem, o Halimi Mahmutović treba pisati iz dva razloga.

1.Ona je u ovom trenutku primer koliko je običnom čoveku (onima koji nemaju nekoga na odgovarajućoj poziciji u državnim institucijama i organima) potrebno vremena, živaca i volje da se domognu običnog papira.

2.Konačan ishod njenog višegodišnjeg obijanja šaltera potvrdiće da sistem u kojem postoje organizacije za pomoć i zaštitu građana, ipak, funkcioniše i uspeva da zaštiti brojne građane, odnosno Halime širom zemlje.

Za manje upućene, pojasniću da je Halima Mahmutović, stara i samohrana žena, vlasnica 21 ara placa u širem centru Novog Pazara pre nekoliko godina pokrenula postupak legalizacije bespravno podignute kuće, kada je i saznala da prema posedovnom listu ima četiri ara placa manje.

Od tog trenutka žena je zalutala u šumi propisa, gužvi pred šalterima, gomili potrebnih obrazaca i potvrda, ali nije odustala u, reklo bi se, uzaludnoj borbi da pribavi papir sa pravim stanjem stvari.

Halima je godinama bez uspeha podnosila žalbe katastru, tražila pomoć od gradonačelnika, podnosila prijave policiji, sve dok za to nije saznala jedna nevladina organizacija i krenula da reši njen problem, a radio Sto plus o tome obavestio javnost.

Iako su se u katastru žestoko naljutili, rezultat je zadovoljavajući, jer su već za dan/dva pronašli Halimin izgubljeni deo placa.

Halimi treba čestitati na upornosti i istrajnosti, ali joj treba i zahvaliti što nam  je pokazala da je ipak moguće zadovoljiti pravdu.

Da se razumemo, ovo je tek mali, ali bitan, uspeh, jer optimistički ukazuje da još uvek ima nade za običnog čoveka, kao i da nisu sve nevladine organizacije i mediji beskorisni, puki privesci vlasti.

A.Bajrović