Hodžić je bio jedini kandidat za tu poziciju, a tokom izbornog postupka od strane komisije Visokog saveta sudstva dobio je maksimalne ocene.

Na čelu Osnovnog suda u Novom Pazaru je od sredine aprila, nakon što je prethodna predsednica Ana Pejčinović izabrana za sudiju Višeg suda u ovom gradu.

On je od 2008. godine u Osnovnom sudu, u kojem je obavio pripravnički i saradnički staž. Pravosudni ispit položio je 2011. godine, a prvi put za sudiju tog suda izabran je u aprilu 2015. godine.

Do 2019. godine sudio je u građanskopravnim sporovima, od 1. januara te godine je postupao u krivičnim predmetima, a ubrzo nakon toga postavljen je za predsednika krivičnog odeljenja.

Obavljao je i poslove portparola Osnovnog suda, a odlučivao je i o prigovorima stranaka za povredu prava na suđenje u razumnom roku.

Osnovni sud u Novom Pazaru ima 19 sudija.

Komentari (1)

  1. Dosljaci vladaju says:

    Mozda nekad i neki pravi Pazarac bude sef neke sudske instance, pod ovom vlascu sigurno ne !

    3
    2

Comments are closed.