Ponudu za dobijanje tog posla, kao i na prvom javnom pozivu, poslalo je preduzeće “Novi Pazar put”, dok su se prvi put prijavile kineska kompanija “China Civil Engineering Construction Corporation” i “Ek-Pet İnşaat Sanayi Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi” iz Turske.

Kineska kompanija ponudila je da rekonstrukciju tog puta obavi za nešto više od 1,4 milijarde dinara, odnosno, preko 11,9 miliona evra, dok ponuda preduzeća “Novi Pazar put” iznosi oko 1,5 milijardi dinara što je više od 13,2 miliona evra. Turska firma dostavila je ponudu vrednu više od 1,7 milijardi dinara, odnosno, 14,7 miliona evra.

Sve pristigle ponude veće su od procenjene vrednosti radova koja iznosi 979,2 miliona dinara ili oko 8,3 miliona evra.

“Obzirom da je evaluacija ponuda u toku, izvođač još uvek nije izabran. Rekonstrukcija će zajednički biti finansirana od strane Evropske investicione banke i Republike Srbije, a nabavka se sprovodi u skladu sa pravilima i procedurama Evropske investicione banke”, odgovorili su nam u “Putevima Srbije”.

Ovo je drugi pokušaj da se izabere izvođač radova na rekonstrukciji tog putnog pravca, jer je prvi, raspisan tokom juna prošle godine, poništen pošto su obe pristigle ponude bile za preko dva puta veće od procenjene vrednosti radova.

Tada su se prijavile turska kompanija “Tašjapi” čija je ponuda iznosila 2.648.867.135,71 dinara bez poreza na dodatnu vrednost, odnosno, oko 22,4 miliona evra i “Novi Pazar put” koji je tražio 1.966.074.337,87 dinara, odnosno, blizu 16,7 miliona evra.

“Obe dostavljene ponude su odbačene po osnovu neprihvatljive ponuđene cene jer obe značajno i neopravdano prekoračuju procenjenu vrednost nabavke”, naveli su iz “Puteva Srbije” u obrazloženju odluke o poništavanju tendera.

Radovi na rekonstrukciji ovog putnog pravca trebalo bi da traju 16 meseci i obuhvate uklanjanje i rušenje oštećenih konstrukcija, ivičnjaka i kolovoza, pripremu podloge i nanošenje novih slojeva asfalta, uz uklanjanje telekomunikacionih i optičkih instalacija.

Od izvođača se očekuje i da izvrši rekonstrukciju mostova, sistema za odvodnjavanje, postavi bankine, LED rasvetu, nove saobraćajne znakove, izgradi potporne zidove, ali i sve druge radove propisane glavnim projektom.

Komentari (1)

  1. Nekvalitetni u svemu says:

    Samo ne Kinezi da rade …

    5
    0

Comments are closed.