Iz te nevladine organizacije su ocenili da je sramotno da 15 godina od pokretanja istrage nema optužnice za taj zločin dok su zahtevi porodica žrtava za dobijanje statusa civilnih žrtava rata odbijeni zbog diskriminatornog pravnog okvira.

„Obaveza je Vlade Srbije da prizna i po osnovu zakona obešteti žrtve ratnog zločina koje su njene bezbednosne snage počinile kao što je slučaj sa ubistvima, zlostavljanju i uništavanju imovine meštana Kukurovića. Vlada je dužna i da izvrši sve obaveze po osnovu Programa za povratak izbeglih i raseljenih Bošnjaka iz opštine Priboj u periodu 1991–1999. godine“, navodi se u saopštenju.

Iz Inicijative mladih za ljudska prava naveli su da su pripadnici Užičkog korpusa Vojske Jugoslavije (VJ) 18. februara 1993. izvršili su pešadijski i minobacački napad na selo Kukurovići kod Priboja, u kome su ubijene tri starije osobe.