On je u emisiji Zeleni minuti Sto plus radija rekao da je redovnom kontrolom pravnih lica i preduzetnika u velikoj meri smanjeno neadekvatno odlaganje otpada, te da su problem građani koji svakodnevno nepropisno bacaju smeće.

„U saradnji sa komunalnom inspekcijom radimo na suzbijanju neadekvatnog odlaganja otpada a u poslednje vreme imamo veliku pomoć savesnih građana koji nam dostavljaju snimke i pomažu nam u sankcionisanju počinilaca. Opština Tutin ima pet zaštićenih prirodnih dobara, i veliki broj šuma, livada i reka i to se na žalost svakodnevno uništava nesavesnim ponašanjem pojedinaca“, rekao je Camić.

Dodao je da je izgradnjom kolektora za otpadne vode u izvesnoj meri smanjeno zagađenje reke Vidrenjak, te da veliki problem predstavlja „plivajući otpad“ koji donosi reka Ibar sa deponije u Rožajama a koji zagađuje jezero Gazivode.

„U vezi sa tom deponijom naša inspekcijska služba intervenisala je u nekoliko navrata i od 2014. godine se vodi postupak za njeno uklanjanje. Jezero Gazivode je veliko bogatstvo koje nam je priroda dala i apelujem na građane da tu ne bacaju smeće“, poručio je inspektor.

Zaprećene kazne za nepropisno odlaganje komunalnog otpada za fizička lica su od 2.000 do 10.000 dinara, a za pravna lica od 20.000 do 100.000 dinara.