Pored te firme, na tender su se prijavila i dva konzorcijuma, ali je nakon ocenjivanja pristigle dokumentacije komisija Ministarstva prihvatila njihovu ponudu od 5.499.000 dinara bez poreza na dodatu vrednost.

Ta kompanija imaće zadatak da u narednih 180 dana izradi dokumentaciju na osnovu koje će biti urađena sanacija i remedijacija divlje deponije Goveđak koju su žitelja okolnih sela tokom ove godine dva puta blokirali nezadovoljni što se na njoj, kako su govorili, nezakonito odlaže otpad iz Sjenice.

Obe blokade okončane su obostranim podnošenjem prijava između predstavnika lokalne samouprave i meštana koji su sprečavali dovoženje smeća, ali i dogovorima da se deponija sanira.

Predsednik Opštine Sjenice Munib Mujagić u nekoliko navrata je rekao da je problem deponije Goveđak nasleđen, ali i prevelik kako bi ga ta lokalna samouprava sama rešila.

Zbog toga je Ministarstvo zaštite životne sredine raspisalo tender za izradu projektne dokumentacije na osnovu koje će ona biti sanirana i korišćena do otvaranja Regionalnog centra za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom “Banjica” koji će, osim Sjenice, koristiti i Prijepolje, Nova Varoš i Priboj.