Istoričar Hivzo Gološ za radio Sto plus kazao je da je katolička crkva bila smeštena na jugozapadnom delu novopazarske tvrđave, između bedema i nekadašnje Asker džamije, dok je protestantska izgrađena zapadnije, u blizini postojeće Sinan-begove džamije.

Katolička katedrala između dva svetska rata, krajnje desno na fotografiji. Foto: Istorijski arhiv “Ras”.

“Katolička crkva je pripadala Biskupiji u Skoplju koja je osnovana 1914. godine. Za postojanje protestantske crkve postoje pisani dokazi u izveštaju austrougarske vojske. Na bastionu imamo njene oznake, piktorale, koji su veliki dokaz. Obe su srušene u bombardovanju 1944. godine”, istakao je Gološ.

U listu “Novopazarski glasnik” iz 8. juna 1932. godine napominje se da u gradu postoji “jedna mala katolička crkva”, za koju Gološ smatra da je bila korišćena za vreme između dva svetska rata.

“U osmanlijskim vojno-policijskim popisima iz 1. marta 1913. godine imamo tačno koliko je bilo katolika u Novom Pazaru. U popisima nemamo elemenata kojoj naciji pripadaju, ali znamo da su u gradu živeli Hrvati i Mađari”, kazao je Gološ.

On je dodao da je pedesetih godina prošlog veka na teritoriji novopazarske tvrđave započeto stvaranje parka, pa je i njen izgled znatno promenjen.

“Tada je, da bi stanovništvo lakše prolazilo, uklonjen i drveni most na vrhu parka. Bedem je tada bio okružen hendecima, voda je išla svuda oko njega, između džamije i bastiona, a odatlje je napajan i hamam”, kazao je Gološ.

U sećanju starijih sugrađana zabeleženo je da su se ostaci male kapele videle do šezdesetih godina XX veka.

Komentari (1)

  1. Has Pazar says:

    Gde ima bar jedan dokaz il fotografija vezano za katolicku crkvu?? Kako to da statosedeoci ne znaju za tu crkvu??

    2
    0

Comments are closed.