Ambasada Savezne Republike Nemačke  od 1. do 31. maja 2021. godine na Kalemegdanu (Savsko šetalište) organizuje izložbu  kulturne baštine pod zaštitom UNESKO-a u Nemačkoj.

Izložbu je na otvorenom prostoru i sastoji se od 28 panoa sa informacijama i fotografijama pojedinih lokacija, a dopunjuje je mapa Nemačke na kojoj je obeleženo gde se koja lokacija nalazi.

Poslednji pano izložbe je kviz o svetskoj kulturnoj baštini pod zaštitom UNESKO-a u Nemačkoj.