Osnovni delokrug poslova Kancelarije biće iniciranje dijaloga i saradnje sa civilnim društvom, učešće u pripremi i praćenju sprovođenja strateških dokumenata koji se odnose na civilno društvo, kao i iniciranje donošenja akata za unapređenje položaja udruženja građana i drugih organizacija.

Kancelarija će raditi i na pripremi konkursa za sufinansiranje projekata udruženja građana i drugih organizacija, izradi izveštaja o utrošku tih sredstava, analiziranjem efekata ostvarenih realizacijom tih projekata.

Kancelarija će, između ostalog, pomagati lokalnoj samoupravi prilikom konkurisanja za dobijanje sredstava kod stranih donatora za podršku civilnom sektoru.

Sistematizacijom radnih mesta je predviđeno da Kancelarija ima šefa i tri viša referenta.

Za šefa je postavljen diplomirani menadžer Mirsad Jusufović, kadar Sandžačke demokratske partije, koji je zaposlen u Gradskoj upravi Novog Pazara od 2009. godine.

Bio je član Gradskog veća do raspuštanja tog organa prošle godine kako bi se održali prevremeni lokalni izbori 17. decembra, a u međuvremenu je, prema informacijama dobijenih iz kadrovske službe lokalne samouprave, radio kao komunalni inspektor.

Gradska uprava Novog Pazara ima 18 odeljenja, Kabinet gradonačelnika i dve kancelarije. Pored ove, aktivna je i Kancelarija za odnose sa dijasporom na čijem čelu je Muzafer Dragulovčanin.

Komentari (1)

  1. Amir says:

    Znaci ovoga i jos tri referenta cemo da placamo da dijele nasa sredstva SDP – NVO…I treba kad smo hadalji.

    0
    1

Comments are closed.