Inicijativa za konstituisanje goranskog saveta pokrenuta je nedavno u Novom Pazaru, a njoj su se pridružili i brojni Goranci iz Beograda, Kragujevca, Vranja i Pirota, da bi na taj način sačuvali svoj identitet, kulturu, jezik, pismo, tradiciju i običaje.

Jedan od inicijatora Amir Kajkuš rekao je radiju Sto plus da su pre nekoliko dana dobili Rešenje o usvajanju zahteva za obrazovanje Posebnog biračkog spiska od Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

“Očekujemo formiranje saveta na jesen, a upisom u taj birački spisak građani stiču biračko pravo da izaberu svoje predstavnike na izborima za nacionalne savete. Da bi članovi našeg saveta bili izabrani neposrednim putem neophodno je da imamo najmanje 3.150 upisanih Goranaca u Poseban birački spisak”, rekao je Kajkuš, koji je po zanimanju psihijatar.

On je dodao da je upisivanje građana u lokalnim samoupravama počelo u ponedeljak i da za sada sve teče bez ikakvih problema u svim opštinama.

“Važnost formiranja nacionalnog saveta se ogleda pre svega u institucionalnom rešavanju problema i podizanju novoa obrazovanja mladih. Ideja je da objasnimo ljudima da ovo nije politička stranka i jurnjava za mandatima, već nešto što ima mnogo humaniji aspekt- očuvanje zajednica Goranaca”, rekao je Kajkuš našem radiju.

Pojašnjava i da će sedište saveta biti u Novom Pazaru, ali da će imati i kancelariju u Beogradu.

On je istakao da prema zvaničnim podacima u Srbiji živi oko 8.000 Goranaca, a rasutnih po zemljama bivše Jugoslavije i dijaspori ukupno oko 60.000 i da se uglavnom bave poslastičarstvom i ugostiteljstvom, ali imaju i poznate lekare, književnike i sportiste.

“Dobar deo nas tradicionalno se okuplja tokom letnjeg godišnjeg odmora bar nekoliko dana u Gori, na Šar planini, koja sa opštinom Dragaš ima 18 sela. To je u suštini i sačuvalo naše običaje i tradiciju, koji će biti još čvršći osnivanjem nacionalnog saveta”, rekao je Kajkuš.

Da bi nacionalna manjina ostvarila mogućnost za direktne izbore, u poseban birački spisak mora da se upiše 40 odsto od ukupnog broja građana koji su se izjasnili kao pripadnici te manjine na popisu stanovništva 2011. godine.

Upis se obavlja isključivo na lični zahtev, a pripadnik nacionalne manjine može biti upisan u samo jedan poseban birački spisak.

Za sada su u Srbiji 22 pripadnici 22 manjinske zajednice konstituisali svoje nacionalne savete: Bunjevci, Bugari, Bošnjaci, Mađari, Romi, Rumuni, Rusini, Slovaci, Ukrajinci, Hrvati, Albanci, Aškalije, Vlasi, Grci, Egipćani, Nemci, Slovenci, Česi, Makedonci, Crnogorci, Rusi i Poljaci. Izvršni odbor Saveza jevrejskih opština Srbije po zakonu vrši funkciju nacionalnog saveta.