„Između građana i RGZ-a ispletena je čitava industrija iluzije, koja radi na koruptivnoj osnovi. Koristeći manipulacije predstavlja se kao da je najveći problem u RGZ-u i da on može biti rešen samo putem nekoga ko ima vezu u katastru“, navodi se u saopštenju.

Kako je istaknuto, sprečavanje ovakvih posrednika, koji generišu korupciju i onemogućavaju građane da direktno komuniciraju sa katastrom, cilj je nove antikoruptivne akcije RGZ-a kako bi se podigao nivo javne svesti o štetnosti korupcije.

„Komplikovane i rigidne procedure rada katastra, koje za cilj imaju isključivo pravnu sigurnost i zaštitu imovine građana, koriste se za stvaranje atmosfere u kojoj samo posrednik sa vezom u katastru može da ‘završi stvar’ i da je direktna komunikacija građana sa katastrom unapred osuđena na neuspeh“, ukazao je RGZ.

Ta služba, kako se navodi u saopštenju, ima nultu toleranciju na korupciju i moli građane da se uključe u rešavanje problema kako bi se zajedno borili protiv zloupotreba.

Ukoliko dođu u kontakt ili primete koruptivnog posrednika gradjani mogu slanjem poruke na prijavikorupciju@rgz.gov.rs da prijave sve sumnjive radnje i potencijalne koruptivne slučajeve.

„Građanima je na raspolaganju 28 besplatnih elektronskih servisa koji omogućavaju da sami istraže i reše svoj imovinsko-pravni slučaj“, naveo je RGZ.