Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava zatražio je danas od novopazarske službe za katastar objašnjenje na koji način su četiri ara parcele u vlasništvu jedne stare i samohrane žene u zemljišnim knjigama zavedeni kao tuđe vlasništvo.

Odbor je uvidom u dokumentaciju utvrdio da je bez pravnog osnova parcela u vlasništvu Halime Mahmutović umanjena za četiri ara, zbog čega je zatraženo da se “preispita predmet, a oštećenoj dostave pune i tačne informacije o pravnom osnovu oduzimanja dela placa”.

Halima Mahmutović se obratila službi besplatne pravne pomoći odbora za ljudska prava i dostavila dokumentaciju iz koje se jasno vidi da je površina parcele u  posedovnom listu bez njenog znanja sa 21 ara umanjena na 17 ari površine.

Odbor za ljudska prava osnovao je službu za besplatnu pravnu pomoć ugroženim grupama u društvu, Romima, ženama, žrtvama nasilja, osobama s invaliditetom, samohranim majkama i starim licima.

Vlasnica placa u širem centru Novog Pazara je Sto plus radiju rekla da je za bespravo otuđenje zemljišta saznala slučajno, kada je pokrenula postupak legalizacije bespravno podignute kuće.

“Već nekoliko godina bez uspeha podnosim žalbe katastru, tražila sam pomoć od gradonačelnika, podnosila prijave policiji, ali niko nije ni pokušao da reši problem”, rekla je Halima Mahmutović.   

Predsednica Odbora Semiha Kačar je Sto plus radiju potvrdila da je “evidentno, bez pravnog osnova i znanja oštečhene” došlo do otuđenja dela parcele.

Halima Mahmutović se danas istim povodom obratila i Kancelariji zaštitnika prava građana Saše Jankovića.

I.Slezović