Ukupno 115 zemalja Inicijative podnelo je prijave za 253.000 patenata tokom protekle decenije u Kini, sa prosečnom godišnjom stopom rasta od 5,6 odsto, rekao je Šen Čangju, šef Kineske nacionalne administracije za intelektualnu svojinu, na konferenciji za novinare.

Administracija je potpisala sporazume o saradnji sa regulatorima 56 zemalja Inicijative pojas i put, a broj objavljenih patentnih prijava kineskih kompanija u zemljama Inicijative u 2022. godini dostigao je 12.000, što je povećanje od 16,4 odsto na godišnjem nivou, naveo je Šen.

Preduzet je niz projekata saradnje Kine i zemalja BRI, uključujući razmenu zakonske politike, postdiplomske studije i promociju svesti o intelektualnoj svojini, dodao je Šen.