pri čemu su novi poslovni modeli postali otporniji, pokazali su zvanični podaci.

Zajednički poslovni prihod velikih kompanija u sektoru premašio je 12,18 hiljada milijardi

juana (oko 1,8 hiljada milijardi američkih dolara) prošle godine, što je povećanje od 0,9

odsto na godišnjem nivou, prenela je Sinhua podatke Nacionalnog biroa za statistiku objavljene 30. januara.

Pet od devet podsektora, uključujući generisanje i produkciju kulturnog sadržaja i

informativne servise, zabeležilo je rast tokom 2022.

Novi poslovni modeli u kulturnoj industriji nastavili su da grade otpornost, sa operativnim

prihodima koji su porasli za 5,3 odsto u odnosu na pre godinu dana na 4,39 hiljada

milijardi juana. Podsektori kao što su digitalna publikacija i proizvodnja pametnih

dronova za rekreaciju zabeležili su dvocifreni rast.

Zvanični statistički podaci proizašli su iz istraživanja kompanija iz oblasti kulture sa

godišnjim prihodom većim od 20 miliona juana ili onih koje ispunjavaju druge standarde

koje je postavio Nacionalni biro za statistiku.