Najviši organ upravljanja Državnim univerzitetom je Savet, telo koje ima 21 člana od kojih su 12 predstavnici te visokoobrazovne ustanove i to sedam iz reda nastavnika, dva iz reda saradnika i tri iz reda nenastavnog osoblja.

Šest predstavnika daje osnivač, u ovom slučaju Vlada Srbije, dok su tri člana Saveta studenti.

Savet Državnog univerziteta donosi Statut, bira i razrešava rektora, razmatra i usvaja finansijske planove, visine školarine, ali i ostala strateška dokumenta o razvoju i programu rada te ustanove.

Predsednik Saveta Državnog univerziteta je Benin Murić, a od profesora u tom telu se nalaze i Aleksandar Radaković, Andrijana Maksimović, Ernad Kahrović, Sabina Zejnelagić, Enes Kačapor i Elvis Mahmutović.

Članovi Saveta, kao predstavnici asistenata, su Danilo Dragović i Denis Demirović, a nenastavnog osoblja Biljana Dumić, Selvija Hamidović i Dževad Daca. Studenti u tom telu su Izet Cama, Martin Jevtović i Teuta Koljatahi.

Na predlog Vlade Srbije u Savet su imenovani Branko Kovačević, Rade Doroslovački, Časlav Mitrović, Izet Suljović, Esad Hodžić i Dejan Kulundžić.

Najviši stručni organ Državnog univerziteta je Senat i čine ga rektor, prorektori, profesori emeritusi, predsednici naučno-stručnih veća i predstavnik studenata.

Senat utvrđuje predloge Statuta, finansijskih planova i drugih strateških dokumenata koje usvaja Savet. To telo, između ostalog, vrši izbor nastavnog osoblja, donosi akte koji uređuju rad Univerziteta, obrazuje radna tela, ali i predlaže kandidata za rektora.

Predsednik Senata je, po funkciji, rektorka Zana Dolićanin, a članovi su prorektor Dragoslav Šumarac, redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti Teodor Atanacković, profesor emeritus Ljubiša Kočinac, predsednici naučno-stručnih veća Ervin Ćatović, Miroslava Petrović Torgašev, Dušica Pavlović i Dragoslav Nikezić, te Ajša Baltić kao predstavnica studenata – student prorektor.

Podsećamo da je deo profesora i zaposlenih, okupljenih u sindikatu “Nezavisnost”, naveo da je Statutom Državnog univerziteta, čiju izmenu traže, omogućeno da rektorka imenuje većinu članova Senata, a Senat većinu članova Saveta koji je bira i razrešava.

Takođe, iz Sindikata tvrde da su protivzakonito za članove Senata izbrani prorektor Šumarac i profesori Marković i Pavlović jer su u statusu penzionisanih nastavnika sa produženim radnim odnosim, kao i Ćatović čija je matična ustanova Univerzitet u Prištini.

Ove, ali i druge navode Sindikata, Savet je odbacio kao neargumentovane.

Komentari (1)

  1. Mirsad says:

    Upravlja drzava koja ga je i osnovala. Koliko ima funkcija ovaj Dejan Kulundzic ispred stranke koja je sejala teror 90tih u regionu i Sandzaku.

    7
    1

Comments are closed.